Skip to main content
 

Debatt: Innslusningslønn for flyktninger

15. januar 2016

I både Danmark og Norge debatteres innslusingslønn som et tiltak for å integrere flyktninger i arbeidslivet. - Innslusingslønn kan være et springbrett inn i arbeidslivet. Med krav om at det lavere lønnsnivået er midlertidig, unngår man å skape en arbeidstakergruppe med varig lavere lønn, skriver Haakon Riekeles og Mathilde Fasting (bildet), Civita.

 

De foreslår en innslusingslønn på 80 prosent av allmenngjort minstelønn. - Det er sannsynlig at de bransjene som har allmenngjorte tariffavtaler er de som er mest utsatt for konkurranse fra arbeidsinnvandrere, og derfor også de som er mest aktuelle for flyktninger å arbeide i, skriver de i kronikken Offensiv integrering for arbeid (Aftenposten 15.01.16). Kronikken bygger på notatet Flyktninger og arbeid. Civita-notat nr. 2 2016.

Se også sakene:

Danmark: - Innslusningslønn vil trekke teppet vekk under transportbransjen (Ugebrevet A4, 15.01.16)

- Innslusingslønn er sosial dumping (NRK Urix, 14.01.16)

 

 
Nyhet