Skip to main content
 

Debatt: EØS-avtalen griper inn i fagbevegelsens muligheter

18. august 2023

– EØS-avtalen griper direkte inn i fagbevegelsens lovlige muligheter til å forsvare sine medlemmers interesser, skriver Jan R. Steinholt, politisk rådgiver og faglig sekretær i Nei til EU.

Steinholt peker på den store havnearbeiderkonflikten fra 2013. Striden handlet om bryggearbeidernes fortrinnsrett til laste- og lossearbeid, slått fast i ILO-konvensjon 137.

NTF krevde tariffavtale med den danske operatøren Holship i Drammen, ble avvist, og svarte med boikott. I 2016 dømte Høyesterett boikotten ulovlig og i strid med EØS-retten, etter at EFTA-domstolen erklærte boikotten for ulovlig fordi den hindret etablerings- og konkurransefriheten.

– I dag står vi overfor en ny kamp mellom EØS-tilsynet ESA og fagbevegelsen. Nå gjelder det innleieforbudet regjeringa har innført i østlandsområdet, skriver Steinholt.

Han mener det er åpenbart at EØS-avtalen griper direkte inn i arbeidslivet og fagbevegelsens lovlige muligheter til å forsvare sine medlemmers interesser.

Nyhet