Danmark: Ny sosial dumpingavtale på et tresifret millionbeløp

  • 31. mars 2023

Folketinget i Danmark vedtok i går en ny fireårig arbeidsmiljøavtale. Avtalen omfatter også historisk høyt satsingsnivå på tiltak mot sosial dumping. Et tiltak er at arbeidsgivere som utnytter illegal arbeidskraft kommer på «svarteliste» og nektes adgang til å gi anbud på offentlige kontrakter.

Avtalen slår fast at innsatsen mot sosial dumping – som er et samarbeid mellom politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten – får 709 millioner danske kroner i faste tilskudd de neste fire årene. Og så settes det av 115 millioner kroner årlig som grunntilskudd for å fortsette innsatsen.

Dette er et historisk høyt satsingsnivå og inneholder flere tiltak som styrker kampen mot sosial dumping:

  • Ledere som utnytter ulovlig arbeidskraft skal utelukkes fra alle offentlige kontrakter.
  • En egen innsatsstyrke skal bidra til å jakte og finne de verste lovbryterne på landets arbeidsplasser.
  • Faste tilskudd skal sikre kampen mot sosial dumping i årene som kommer.

     

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie