Danmark: Den felles statlige innsatsen mot sosial dumping feirer 10 år

  • 28. juni 2022

I 2012 ble den statlige felles innsatsen mot sosial dumping etablert. Innsatsen mellom det danske Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet fortsetter i dag 10 år senere, og med tidenes høyeste bevilgning. Som en del av markeringen av jubileet deltok arbeidsministeren, justisministeren og skatteministeren på en kontrollaksjon på en byggeplass i København.

 

Arbeidsminister Peter Hummelgaard sier:

– Vi ser fortsatt for mange saker her i landet om grov utnyttelse av arbeidere. Dette er helt uakseptabelt, og skal vi løse problemet må vi opprettholde og styrke myndighetenes felles innsats og dermed et høyt kontrollpress gjennom tilsyn og sanksjoner.

Skatteminister Jeppe Bruus sier:

– Et arbeidsmarked med ordnede forhold skaper rettferdig konkurranse mellom bedriftene og gode vilkår for ansatte. Rapporter om Skatteetatens innsats mot sosial dumping viser at de styrkede kontrollene og fellesmyndighetenes innsats fungerer etter hensikten, og at kontrollene treffer mer presist enn tidligere.

Justisminister Mattias Tesfaye sier:

– I enkelte bransjer er det en grov utnyttelse av utenlandske arbeidere og migranter. I mai vedtok Folketinget et lovforslag om styrket innsats mot menneskelig utnyttelse, som innebærer at utnyttelse av andre til å jobbe under åpenbart urettferdige forhold er kriminalisert i en ny selvstendig bestemmelse i straffeloven, slik at flere gjerningsmenn kan straffeforfølges.

Les hele pressemeldingen: Den fælles myndighedsindsats mod social dumping fejrer 10 år (Beskæftigelsesminesteriet, 28.06.22)

 

 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie