Anbud365, 30.05.22

Britenes nye innkjøpsregelverk: Kutter mer enn 350 EU-regler

Mer fleksibilitet, mindre byråkrati, mer åpenhet gjennom hele anskaffelsesprosessen – og lettere tilgang for små og mellomstore leverandører og sosiale entreprenører til det offentlige markedet. Det er hovedoverskriftene for de nye britiske innkjøpsreglene.

Mer enn 350 EU-regler knyttet til offentlige innkjøp og forbruk kuttes bort. De fire EU-regelverkene for offentlige innkjøp erstattes av ett. Det blir mer forhandlinger, lettere å utestenge leverandører – og åpenhet skal prege alle anskaffelsesprosesser. Et eget tilsyn sal passe på at regler og åpenhetskrav etterleves. Dette er noen av ingrediensene i det nye britiske innkjøpsregelverket, der det også fremgår at Doffin kan se frem til å få en britisk slektning.

Les hele saken: Britenes nye innkjøpsregelverk: Kutter mer enn 350 EU-regler (Anbud365, 20.05.22)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie