Skip to main content
 

Bøker fra Formula-prosjektet tilgjengelige på nett

09. april 2015

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik (bildet), Line Eldring og Anne Mette Ødegård er blant forfatterne i bøkene fra prosjektet Free movement and labour law (Formula).

 

Fri bevegelse av arbeidskraft og europeiske reguleringer er de sentrale stikkordene. Formula-prosjektet ble finansiert av Forskningsrådets program "Europa i endring", organisert av Stein Evju, Institutt for privatrett, UiO, i samarbeid med professor Jonas Malmberg, Universitet i Uppsala, og Jon Erik Dølvik, Fafo. Se også mer om Fafos forskning på arbeids- og bedriftsvandringer

 
Nyhet