Skip to main content
 

BNLs vurdering av nye varianter av bemanningstjenester

14. mars 2023

Etter at begrensningene i innleiereglene ble vedtatt i arbeidsmiljøloven har flere medlemsbedrifter tatt kontakt med BNL i forbindelse med at de har fått tilbud om nye tjenester fra bemanningsforetak som de tidligere hadde avtaler med. Mange stiller seg derfor spørsmålet: «Kan vi takke ja til nye varianter av bemanningstjenester?»

Det finnes ulike varianter av tjenestetilbud fra tidligere bemanningsforetak. Noen fremstår som lovlige private arbeidsformidlingsoppdrag, mens andre tjenestetilbud kan være i en gråsone og i noen tilfelle være fordekt innleie.

Selv med de vedtatte innleiebegrensningene vil det fortsatt finnes lovlige alternative måter å knytte til seg arbeidskraft på, se arbinn.no

Varianter av tjenestetilbud som BNL har blitt kjent med:

  1. Arbeidsformidling/rekruttering
  2. Arbeidsformidling av selvstendig oppdragstakere
  3. Bemanningsforetak legger om driften til å bli entreprenørvirksomhet
  4. Samarbeidsavtale mellom bemanningsforetak og bedrift
  5. Bemanningsforetak kjøpes opp av tidligere innleier og fungerer som internt bemanningsbyrå i konsernet.

I artikkelen har BNL knyttet noen kommentarer til de fem variantene.

Nyhet