Skip to main content
 

Belgia: Økning i utstasjonerte og kontroll av disse

17. april 2015

Belgia krever blant annet et eget skjema som bevis for at det er utsendingslandet som står for trygdeinnbetalingen. EU-kommisjonen mener skjemaet er en administrativ hindring for den frie bevegelsen av arbeidstakere.

Nyhet