Skattetaten, 06.05.22

Årsrapport for 2021, tverretatlig a-krimsamarbeid: – Tidlig innsats hindrer kriminelle

Innsatsen for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet blir stadig mer kunnskapsstyrt og treffsikker, men etatene trenger flere muligheter til å dele informasjon seg imellom, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Gjennom innsatsen på a-krimsentrene har Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten felles mål for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Deres felles årsrapport for 2021 viser at a-krimsentrene gjnnomførte 44 aksjoner og kontrollerte over 1400 virksomheter.

De siste to årene har pandemien ført til færre kontroller, likevel viser undersøkelser at utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere går i riktig retning.

Flere utenlandske arbeidstakere kjenner til sine rettigheter og plikter. Gjennom kampanjen “Know your rights” har vi aktivt informert arbeidstakere i utsatte bransjer som blant annet i bygg og anlegg.

Les hele pressemeldingen og last ned årsrapporten: Tverretatlig a-krimsamarbeid: – Tidlig innsats hindrer kriminelle (Skatteetaten, 06.05.22)


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie