Skip to main content
 

Arbeidstilsynet hadde færre anmeldelser og tvangsgebyr i 2014

27. januar 2015

De siste årene har Arbeidstilsynet vridd virksomheten sin for å bekjempe sosial dumping, og etaten har dermed hatt en kraftig vekst i antall anmeldelser og antall vedtak om tvangsmulkt. De foreløpige tallene fra tilsynet viser at denne utviklingen har flatet ut i 2014. Nedgangen kan være et uttrykk for at arbeidet mot sosial dumping har begynt å virke, men tallene må analyseres før vi kan konkludere, presiserer direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen.

Nyhet