Skip to main content
 

Arbeids- og sosialkomiteen avviser Aps forslag om forbedring av allmenngjøringsordningen

  • 06. juni 2018

Flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomite avviser representantforslag fra Ap-stortingsrepresentanter om å forbedre allmenngjøringsordningen.

Representantforslag

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet forslo i april å forbedre allmenngjøringsordningen:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forbedre allmenngjøringsordningen og gjøre den enklere å ta i bruk ved å forenkle dokumentasjonskravet, snu dokumentasjonskravet ved allerede vedtatte allmenngjøringsvedtak og utvide perioden for allmenngjøring.»

Les hele Representantforslag 199 S (2017–2018) (Stortinget, 12.04.18) 

Komiteforslag: vedtas ikke

Arbeids- og sosialkomiteen har behandlet forslaget, og tilråding som fremmes av komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre er at representantforslag ikke vedtas.

Komiteens flertall viser til statsråd Anniken Hagelunds svarbrev av 3. mai 2018 til komiteen vedrørende representantforslaget, hvor det står: «Det er ingen eksempler på at Tariffnemnda har avvist å ta en begjæring til behandling på grunn av manglende dokumentasjon.»

Statsråden viser også til evalueringer gjennomført av Fafo i 2011 (Evaluering av tiltak mot sosial dumping) og Samfunnsøkonomisk analyse i 2015 (Virkninger av allmenngjorte tariffavtaler): «Disse evalueringene og vurderingene av allmenngjøringsordningen viser at ordningen i alle hovedsak virker etter sin hensikt.»

Les hele Innst. 388 S (2017–2018) (Stortinget, 06.06.18)

 
Nyhet