Skip to main content
 

Anskaffelsespodden episode 44: Avvik og uklarheter

  • 16. november 2023

Reglene om avvikende og uklare tilbud gir opphav til mange utfordringer for oppdragsgivere og tilbydere. I denne episoden får partner Anders Thue – Advokatfirmaret Simonsen Vogt Wiig – besøk i studio av Linda Midtun som har skrevet doktorgrad og bok om temaet.

I samtalen diskuteres hva et avvik er, hvordan man skal håndtere avvik fra absolutte krav, og hvilken adgang oppdragsgiver har til å avklare uklarheter i tilbud.

Midtun er forsker ved Universitetet i Bergen og hennes bok, «Avvikende og uklare tilbud i konkurranser om offentlige kontrakter» kom nylig på Cappelen Damm Akademisk. Hun har også bakgrunn bl.a. fra i sekretariatet til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).

Etter å ha lest boken hennes konkluderte Anbud365 sin anmeldelse bl.a. med: Lovgiver bør endre anskaffelsesforskriften slik at den klart åpner for at oppdragsgivere kan forhandle bort vesentlige avvik i tilbudene i en konkurranse med forhandling.

Nyhet