Skip to main content
 

Anskaffelsespodden episode 24: Håndtering av vesentlige avvik

  • 20. oktober 2022

Kan man nå trygt forhandle bort vesentlige avvik? Særlig siden Nordecon-dommen fra EU-domstolen i 2013 har dette vært et uavklart spørsmål. To nye avgjørelser fra KOFA og lagmannsretten tilsier at spørsmålet kanskje ikke må vurderes så strengt som EU-domstolen og departementet har lagt opp til. 

 
Nyhet