Skip to main content
 

Anniken Hauglie svarer på spørsmål om allmenngjøring av reisedekning

  • 09. november 2018

Statsråden viste til Fafos rapport "Reguleringer for utsendte arbeidstakere", da hun svarte på spørsmål om utenlandske arbeideres rett til dekning av reise, kost og losji. I rapporten kommer det fram at fire av fem av de undersøkte typiske mottakerlandene har reguleringer for reise, kost og losji som gjøres gjeldende for utsendte arbeidstakere til disse landene. 

Arild Grande (A) lurer på om dette ble diskutert med ESA og om det i så fall ble tatt med i vurderingen av de norske allmenngjøringsforskriftene. Hauglie svarte at de helt fra starten av dialogen med ESA vektla at utsendingsdirektivet gir statene et handlingsrom og høyesteretts avgjørelse fra 2013. Kartlegging av reguleringer i andre land har også vært avgjørende for å komme fram til løsninger. Les spørsmålet og svaret (Stortinget, 9.11.18)

 
Nyhet