Skip to main content
 

Analyse av akrim-omfanget 1973-2015

17. august 2017

Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag fra Skatteetaten beregnet omfanget av arbeidslivskriminaliteten (akrim) i Norge mellom 1973 og 2015. Rapporten viser at omfanget av akrim tiltok vesentlig i perioden 2004-2011, men at det ikke har økt videre i 2012-2015. Veksten på 2000-tallet sammenfaller med en periode med sterk arbeidsinnvandring. – Arbeidsinnvandrere kan være lettere å utnytte enn norske arbeidstakere, heter det i rapporten.

Nyhet