Skip to main content
 

- Allmenngjøring skal ikke brukes til å hindre konkurranse

10. mars 2015

Krav om innføring av tarifflønn for utenlandske sjåfører bærer preg av proteksjonisme. Omfanget av kabotasjetrafikken rettferdiggjør ikke et såpass inngripende virkemiddel som allmenngjøring av tariffer innebærer. NHO Logistikk og Transport går derfor i mot allmenngjøring av godstariff i det norske lastebilmarkedet.

Nyhet