Skip to main content
 

Allmenngjøring i gods og turbil - veiledere på flere språk

14. april 2016

Veiledere i forbindelse med allmenngjøring av gods- og turbiltariff er nå oversatt til fire språk - engelsk, tysk, polsk og litauisk. Både norske og oversatte utgaver finnes på nettsidene til Arbeidstilsynet.

Nyhet