Arbeidsliv i Norden, 16.11.21

Allmenngjøring av tariffavtaler – det nestbeste alternativet?

Hvorfor er det så stor motstand i Norden mot EU-kommisjonens forslag om lovfestet minstelønn? Svaret er at de nordiske landene mener de har et nesten perfekt forhandlingssystem, så hvorfor endre noe som fungerer? I mange land i Europa, hvor partene i arbeidslivet er svakere, er allmenngjøring av tariffavtaler en viktig del av lønnsmodellen.

Både internasjonalt og innenfor EU er det slått fast at den nordiske modellen for lønnsfastsettelse er en suksess, hvis man ser på den sosiale rettferdigheten som oppnås, sa den finske arbeidsministeren Tuula Haatainen da hun innviet en nordisk konferanse om lønnsdannelse i Helsingfors 15. oktober.

– Bransjespesifikke tariffavtaler er noe som ikke finnes utenfor Europa, bortsett fra i Sør-Afrika og Argentina. Dette er noe som er svært sjeldent, påpekte professor Jelle Visser, fra Universitetet i Amsterdam.

Sammen med Susan Hayter har han vært redaktør for en bok om allmenngjøring av tariffavtaler, eller som det heter på engelsk, «extension of collective agreements». Boken er utgitt av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Les hele saken: Allmängiltigförklaring av kollektivavtal - det näst bästa alternativet? (Arbeidsliv i Norden, 16.11.21)

 


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie