Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring
Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum
torsdag, 21 mai 2015
Torsdag, kl. 12.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

Fafo og Frischsenteret har siden 2010 samarbeidet om prosjektet Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring, på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet. Konferansen markerte prosjektavlutningen, og forskere fra Fafo og Frischsenteret presenterte nye funn og analyser som belyser årsaker og drivkrefter bak migrasjonsstrømmene, hvordan det har gått med arbeidsinnvandrerne, samt hvilke konsekvenser arbeidsmigrasjon har hatt for norsk økonomi og arbeidsliv. I tillegg til presentasjoner fra prosjektet, innledet migrasjonsforskeren Douglas Massey (Princeton University) om erfaringene med arbeidsmigrasjon til USA.

Relaterte nyheter

(Fafo Østforum, 04.05.15)

Lenker