Fafo Østforum seminar

Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

  • søndag 16. jun 2013
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv.

Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet? Disse spørsmålene ble belyst og debattert på dette seminaret.

Dagens arbeidsinnvandring – særlig fra EUs nye medlemsland i Øst-Europa – mangler sidestykke i norsk historie, og har så langt vært svært gunstig for norsk økonomi. Men stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Bekymringen for en velferdspolitisk bakrus i kjølvannet av de nye store migrasjonsstrømmene vokser. Hvorfor kommer stadig flere arbeidsinnvandrere fra EØS-land i kontakt med NAV-systemet? Hvilke utfordringer oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet? Hva slags retningslinjer og virkemidler har NAV-ansatte i sitt arbeid  med denne gruppen? Dette var noen av spørsmålene som ble tatt opp på seminaret.

En av konklusjonene i rapporten er at dette er et frustrerende møte for begge parter. Mens NAV-ansatte etterlyser klarere retningslinjer for sitt arbeid, forteller mange av  respondentene blant arbeidsinnvandrerne at behandlingen de får hos NAV framstår som vilkårlig og urettferdig.

Forfatterne

jhf2015
Jon Horgen Friberg

oel
Olav Elgvin

abd
Anne Britt Djuve

Møteleder

lel
Line Eldring

Oppdragsgiver

logo nav 300 bredde 


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie