Fafo Østforums tiårskonferanse
Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020
tirsdag, 29 april 2014
Oslo Kongressenter

Fafo Østforums tiårskonferanse

Utskrift

Konferanseprogram

Last ned

Blant innlederne

vidar helgesen
Vidar Helgesen, Statsministerens kontor

lel
Line Eldring, Fafo

jed
Jon Erik Dølvik, Fafo

oddbjorn raaum
Oddbjørn Raaum, Frischsenteret

tny
Torgeir Nyen, Fafo

kal
Kristin Alsos, Fafo

jhf
Jon Horgen Friberg, Fafo

sit 2015
Sissel C. Trygstad, Fafo

roland erne
Roland Erne, University College Dublin
kristian dahlberg hauge
Kristian Dahlberg Hauge, Arbeids- og sosialdepartementet

 

 

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo Østforum etablert med formålet om å «…være en forskningsstøttet møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer».

Fafo Østforum inviterte til en heldagskonferanse der vi bød både på tilbakeblikk på de siste 10 årene og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk. Hva trodde vi i 2004? Hvor mange kom? Hvordan går det med dem? Hva skjer i bransjer med stor arbeidsinnvandring? Hva er de viktigste utfordringene for norsk og europeisk arbeidsliv i årene frem mot 2020? Dette var blant spørsmålene som ble belyst og debattert på denne konferansen. Møteleder var Tone Fløtten, instituttsjef ved Fafo