Hvordan bli deltaker?

Fafo inviterte høsten 2004 utvalgte bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser til deltakelse i prosjektet og møteplassen Fafo Østforum. Per i dag har forumet 23 deltakere.

Det er åpent for flere deltakere. Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder for Fafo Østforum, Anne Mette Ødegård, tlf: 906 51 311.


Aktivitetene finansieres av deltakerorganisasjonene i Fafo Østforum.

Medlemskapet innebærer:

  • Invitasjon til to referansegruppemøter i året, med faglige og sosiale innslag
  • Innflytelse på forumets innretning og valg av seminartemaer
  • Mulighet til å utvikle prosjekter sammen med Fafo og andre deltakere
  • Deltakeravgift på kr. 45 000 i året

Finansieringen dekker utgifter til nyhetsoppdatering, nyhetsbrev, seminarer, utarbeiding av faktaflak, sosiale arrangementer samt administrasjonsutgifter. Vinkling og prioritering av problemstillinger skjer i samarbeid med deltakerne i prosjektet.

Fafo Østforums seminarer er i utgangspunktet åpne og gratis. Ved større arrangementer vil det være seminaravgift. Deltakerne i forumet vil i disse tilfellene få rabatterte plasser.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie