(Fafo Østforum / LO-kontoret i Brussel, 27.02.18)

Verftssaken og tariffoppgjøret: LO krever endringer i Industrioverenskomsten

Verftssaken og tariffoppgjøret: LO krever endringer i Industrioverenskomsten

Spørsmålet om betaling av reise, kost og losji til utenlandske arbeidstakere som er utstasjonert i Norge inngår i årets tariffkrav fra LO.

Høyesterett mener de skal ha det dekket. EFTAs overvåkingsorgan ESA mener de ikke skal ha det i tillegg til minstelønn. Regjeringen har overlatt det til Fellesforbundet og Norsk Industri å løse oppgaven som en del av oppgjøret som starter opp i mars. Men den 15. mars møtes EUs arbeidsministere for å diskutere dette spørsmålet som en del av revisjonen av EUs utsendingsdirektiv. Da kommer kanskje en konklusjon som løser problemet i det norske tariffoppgjøret. Les hele saken Direktivbombe under tariffoppgjøret? (LO-kontoret i Brussel, 27.02.18)

LOs tariffkrav 2018

Tidligere saker om verftssaken

Forrige/neste