(Regjeringen, 04.03.20)

Trygdeskandalen: Regjeringens granskingsutvalg mener praksis før 2012 bør gjennomgås

Trygdeskandalen: Regjeringens granskingsutvalg mener praksis før 2012 bør gjennomgås

Et enstemmig granskingsutvalg støtter hovedtrekkene i NAVs juridiske vurdering høsten 2019. Utvalget slår fast at EUs trygdeforordning ikke gir anledning til å avslå krav om kontantytelser utelukkende fordi en bruker oppholder seg i et annet EØS-land. Det kom frem da utvalget overrakte sin delrapport til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Utvalget mener det er nødvendig å se på praksis før 2012. Det vil vi gjøre, sier statsråden.

Les hele saken: Enighet om rettstilstanden etter 2012 (Regjeringen, 04.03.20)

Utvalgets endelige rapport skal være klar i juni 2020. Les utvalgets delutredning: Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området

Relaterte nyheter

Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20

Forrige/neste