(Regjeringen, 07.10.19)

Statsbudsjettet 2020: 25 millioner til tiltak mot useriøse arbeidsforhold og a-krim

Statsbudsjettet 2020: 25 millioner til tiltak mot useriøse arbeidsforhold og a-krim

Regjeringa foreslår ei arbeidslivspakke på 25 millionar kroner for å møte utfordringane i arbeidslivet knytta til useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet, varsling og sikkerheit på norsk sokkel.

Dei konkrete tiltaka regjeringa foreslår er:

  • 6 millionar kroner til Arbeidstilsynet for å følgje opp utsette næringar og verksemder
  • 6 millionar kroner til Petroleumstilsynet for å følgje opp sikkerheita på sokkelen
  • 8 millionar kroner til auka internasjonalt samarbeid for å motverke useriøse arbeidsforhold
  • 2 millionar kroner til Arbeidstilsynets oppfølging av grensekryssande arbeidslivskriminalitet og internasjonalt samarbeid
  • 3 millionar kroner knytt til ei nemndsløysning for saker om gjengjeld etter varsling

Les hele saken Regjeringa styrkjer innsatsen mot useriøse arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet (Regjeringen, 07.10.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste