(Utrop, 10.06.19)

Stadig flere polske bygningsarbeidere reiser hjem

Stadig flere polske bygningsarbeidere reiser hjem

En spørreundersøkelse Fafo har gjennomført viser at 44 prosent av de spurte mener at arbeidsinnvandrere presser svake grupper i Norge ut av arbeidsmarkedet. Halvparten av de spurte er enig i at arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har presset det norske lønnsnivået nedover.
Rådgiver i BLN vil heller at folk skal bekymre seg for at flere polske arbeidsinnvandrere drar hjem.

Les hele saken Stadig flere polske bygningsarbeidere reiser hjem (Utrop, 10.06.19)

Forrige/neste