(Regjeringen, 09.05.18)

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Ønsker mer informasjonsdeling i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag på en bestemmelse i personopplysningsloven som gir hjemmel for utveksling av personopplysninger mellom offentlige organer i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Les pressemelding og høringsdokumenter.

tor mikkel wara 6– I høringsforslaget styrker vi aktørenes adgang til å dele relevant informasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP). Et ledd i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet har vært etableringen av tverretatlige samlokaliserte a-krimsentre med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Skatteetaten, kemneren og – i noen tilfeller – Tolletaten. Det er også etablert et nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES), som består av medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet. – For at samarbeidet på a-krimsentrene og ved NTAES skal være effektivt, må etatene ha adgang til å dele relevant informasjon, sier Wara. Les hele pressemeldingen (Justis- og beredskapsdepartementet, 09.05.18)

Høring - utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Les alle høringsdokumentene 

Last ned Høringsnotatet

(Justis- og beredskapsdepartementet, 09.05.18)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

(Fafo Østforum / LO, 12.06.18)

Forrige/neste