Fafo Østforum, 04.01.21

Nyttårshilsen fra Fafo Østforum

Fafo Østforum ønsker deltakere, lesere og seere et riktig godt nytt år! 

2021 er første året i nåværende prosjektperiode. De langsiktige konsekvensene av koronakrisen vil prege arbeidslivet og EUs åpne arbeids- og bedriftsmarked i uoverskuelig framtid. Relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder finner du på vår temaside om arbeidsinnvandring og koronakrisen. Les mer om andre sentrale teamer for Østforums prosjektperiode 2021–2023

Østforum videreføres i tre år

Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 16 år.
Kunnskapsformidling gjennom nettsiden med nyhetstjeneste, temasider, publikasjoner og seminarer er de viktigste aktivitetene.
Østforum har i dag 23 deltakere. Nye deltakere er alltid velkomne, og interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård. Les mer om forumet her

2020 ble et annerledes år... og mange tiltak og restriksjoner gjelder også i 2021

I mars innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon. Fafo Østforum laget en temaside med relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen

I tillegg til kunnskapsformidling gjennom nettside er seminarer en viktig aktivitet for Østforum. Fafo følger både lokale og nasjonale retningslinjer og råd for smittevern. Våre seminarer gjennomføres for tiden uten publikum. Forhåpentligvis kan vi snart møtes fysisk igjen, men våre seminarer vil uansett bli strømmet. Noen av seminarene våre i 2020 ble erstattet av webinarer. Det har vært rekordmange seere, og det er hyggelig! Hvis du gikk glipp av et seminar,  kan du se det i opptak. Fafo Østforums seminarer finner du her, og lenke til Fafo-tv ligger på det enkelte seminar.

 Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie