(Lastebil.no, 05.04.18)

Nye fartsskrivere kan bli kraftig forsinket

Nye fartsskrivere kan bli kraftig forsinket

EU forbereder innføring av nye fartsskrivere i 2019. Men etter hva NLF erfarer er kan de nye fartsskriverne bli svært forsinket. - NLF ser meget positivt på innføringen av de nye fartsskriverne fordi de vil gjøre det lettere å avdekke transportkriminalitet og sørge for like konkurransevilkår mellom nasjonale og internasjonale transportvirksomheter. Men vi er bekymret over det som nå kommer frem, fordi det kan bety at innføringen kan bli kraftig forsinket, sier Dag Nordvik i NLF.

Forrige/neste