Helse Stavanger, 17.09.20

Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus

Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus

Det er ambisjonen når nye Stavanger universitetssjukehus (Nye SUS) inviterer bredt ut til partene i arbeidslivet for å jobbe mot arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nytt sykehus. 50 aktører fra entreprenørene og offentlige instanser var invitert til fagdag da landets sørste byggeplass signerte etikkplakaten til Fair Play Bygg.

– I det store bildet bidrar denne samlingen til et økt sikkerhetsnivå hvor sunne lønns- og arbeidsvilkår inngår som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Selskaper som har orden i sysakene tar bedre vare på sine ansatte. Da jobber de også sikrere, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for nye Stavanger universitetssjukehus.

Les hele saken: Null arbeidslivskriminalitet på byggeplassen for nye SUS (Helse Stavanger, 17.09.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste