(ABC Nyheter, 28.10.18)

Norge ga etter for ESA i verftsstrid

Norge ga etter for ESA i verftsstrid

Fagbevegelsens tap mot ESA i prinsippstrid om en norsk tariffavtale ved verftene skyldes ifølge Ap-talsmann Arild Grande slapt arbeid fra regjeringen. Statssekretær Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet avviser blankt anklagene om slapt arbeid.

– Myndighetene har hatt løpende dialog med ESA i denne saken siden 2013, hvor vi har argumentert for at norsk rett er i overensstemmelse med EØS-retten. Det er Tariffnemnda, hvor partene er representert, som nå har behandlet saken. Nå vil vi studere de vedtakene Tariffnemnda har fattet, og deretter vurdere hvordan vi skal følge opp saken videre overfor ESA, sier Kvam. Les hele saken (ABC Nyheter, 28.10.18)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste