Rett24, 15.10.20

Nav-saken opp 26. november – EFTA-domstolen vil streame

Nav-saken opp 26. november – EFTA-domstolen vil streame

I april besluttet Høyesterett at de avgjørende EØS-spørsmålene i Nav-saken skal forelegges for EFTA-domstolen. Partene har kommet med innspill, og resultatet er et 35 sider langt dokument med 16 spørsmål om forståelsen av trygdedirektivene. Den muntlige høringen i saken er planlagt til 26. november. Høringen vil bli streamet.

Den underliggende saken som er blitt plukket ut til å være EØS-rettslig prøveklut, er den ene Nav-dommen som er blitt reelt behandlet i Høyesterett. I dommen fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri. Årsaken var at han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Noe av det som gjør saken særlig interessant, er at gjerningsbeskrivelsen strekker seg på begge sider av av det omstridte knekkpunktet i 2012.

Les hele saken der Rett24 oppsummerer de 16 spørsmålene til EFTA-domstolen: Nav-saken opp 26. november – EFTA-domstolen vil streame  (Rett24, 15.10.20)

Forrige/neste