(Stortinget, 28.01.19)

Moxnes forslag mot fagforeningsknusing ble nedstemt

Moxnes forslag mot fagforeningsknusing ble nedstemt

Storingsrepresentant Bjørnar Moxnes (R) ba regjeringen skjerpe arbeidsmiljøloven for å styrke arbeidstakeres rettigheter. Han henviste blant annet til høyesteretts frifinnelse av Norwegian i desember 2018. Utvalget konkluderte med at dagens lovverk er tilstrekkelig.

Forrige/neste