bygg.no, 09.04.10

Lønnstyveri gjøres straffbart

Regjeringen foreslår en rekke nye tiltak nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet, deriblant å innføre en straffebestemmelse for lønnstyveri.

– Dette er bra. Tyveri av lønn fra arbeidsfolk blir nå sidestilt med annet tyveri, og det skulle bare mangle. Nå håper jeg at politi og påtalemyndighet bruker denne paragrafen, etterforsker og straffer denne formen for arbeidslivskriminalitet, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo.

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse.

Ifølge regjeringen er det vanskelig å anslå omfanget av lønnstyveri i Norge, men Arbeidstilsynet opplyser at har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn.

De opplyser også om tilfeller av «pay-back», det vil si at arbeidstaker får utbetalt korrekt lønn, men hvor deler av lønnen deretter betales tilbake til arbeidsgiver. «Pay-back»-metoden er ikke ukjent for Mamen og Fair Play Bygg.

Les hele saken: Vil forby kontant lønn og straffe lønnstyveri med fengsel (bygg.no, 09.04.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie