LO-kontoret i Brussel, 12.01.21

LO-kontoret i Brussel 1991–2021

 LO-kontoret i Brussel 1991–2021

– LO-kontoret har vært i Brussel i 30 år. Omtrent like lenge har man diskutert en europeisk minstelønn. LO har vært mot hele tiden, skriver Knut Arne Sanden, rådgiver Brusselkontoret.

Les historien om kontorets tilblivelse, dets viktigste oppgaver og hva som blir viktig i 2021.

Utdrag fra artikkelen til Knut Arne Sanden:

I januar 1991 er det ganske nøyaktig 30 år siden LO-kontoret i Brussel ble erklært åpnet.
Etableringen i Brussel kom på grunn av de nylig startete forhandlingene mellom de seks EFTA-landene og de 12 EF-landene. Forhandlingene hadde på det tidspunkt ikke hadde fått noe navn, men resultatet skulle ende opp med å hete EØS-avtalen.

En viktig oppgave for LO-kontoet i Brussel er å informere om hva som skjer i EU, med særlig vekt på det arbeidsrettslige området. Oppgaven har også vært å fremme norske syn og interesser.

I faglige spørsmål har man nesten alltid vært enig, i hvert fall om målene, ikke alltid om metoden eller midlene.

Et unntak er spørsmålet om minstelønn, som har medført ekstra mye arbeid. I en tale i 2019 kom det et løfte om en europeisk lovbestemt minstelønn. Talen ble holdt av den nye presidenten i EU-kommisjonen Ursula von der Leyen  i Brussel. Dette ønsker ingen faglige organisasjoner i Sverige,

Danmark eller Norge. Denne saken har vært til gjenstand for debatt i europeisk fagbevegelse i over 20 år og en gjenganger på kongressene til DEFS, den europeiske faglige samorganisasjonen.

Debatten om minstelønn har ennå ikke startet i Europaparlamentet eller i Ministerrådet. Derfor er det umulig å si hvordan og når denne saken landes.

Men den kommer til å prege hele 2021, sammen med hvordan man skal gjenskape økt sysselsetting i hele EU-området.

Les hele saken: LO-kontoret har vært i Brussel i 30 år (LO-kontoret i Brussel, 12.01.21)

Forrige/neste