(bygg.no, 30.05.19)

Leder: Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

Leder: Håp om fortgang i arbeidet med HMS-kortene

HMS-kortene er et viktig bidrag i å ha en god oversikt på landets bygg- og anleggsplasser - og ikke minst i det viktige seriøsitetsarbeidet i og rundt næringen. HMS-kortene har i dag sine begrensinger - men nå settes det ytterligere politisk press på å få ny fart i arbeidet med å forbedre innholdet i kortene, skriver Arve Brekkhus, sjefredaktør for bygg.no.

Forrige/neste