Anbud365, 18.06.21

Kommentar: – På tide å legge en helhetlig anskaffelsespolitikk

– Stortinget og de enkelte partiene der kommer fra tid til annen med utspill, forslaget, vedtak etc. om hva man vil med mulighetene i offentlige anskaffelser. Men det blir fragmentert og lite helhetlig. Anbud365 spør om det ikke er på tide sette alt inn i en helhet, i en nasjonal anskaffelsespolicy eller anskaffelsesstrategi.

– Det feier en vind over vår del av verden der behov for å kjøpe lokalt – eller, om man vil, sørge for at nasjonale entreprenører/leverandører får kontrakter, dominerer. Debatten i anskaffelsesmiljøene er imidlertid ikke ny. Et politisk ønske om hensyn til de små og mellomstore bedriftene har vært driveren der. Med de siste EU-direktivene – og dermed eksisterende norske forskrifter – kom bestemmelsen om «del eller begrunn» som svar på denne bekymringen. I EU-verdenen er små og mellomstore bedrifter gjerne virksomheter med 500 ansatte eller færre. Her hjemme er gjennomsnittsstørrelsen på bedriftene om lag 50 ansatte, og SMB-er gjerne de med dette antall ansatte eller færre, skriver Lennart Hovland.

Les hele saken: På tide å legge en helhetlig anskaffelsespolitikk (Anbud365, 18.06.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie