(Rett24, 05.11.19)

Kommentar NAV-skandalen: – Ikke tid for forhastede konklusjoner og personangrep

Kommentar NAV-skandalen: – Ikke tid for forhastede konklusjoner og personangrep

– Det er normalt ikke en høyt prioritert oppgave fra vår side å forsvare dagens regjering. Når debatten om NAV-skandalen har fått en omdreining som nærmer seg personsjikane, føler vi likevel behov for å si fra, skriver LO-advokatene Atle S. Johansen og Herdis Helle.

Bakgrunnen er EFTA-domstolens tidligere president, Carl Baudenbacher har uttalt at det er Norges fokus på handlingsrommet i EØS-avtalen som forklarer NAV-skandalen, og at norske myndigheter i en årrekke har diskreditert EFTA-domstolen og det er årsaken til skandalen.

– Det er ikke bare legitimt, men helt nødvendig å utrede nasjonalstatenes handlingsrom i konkrete saker,  skriver LO-advokatene. Les hele kommentaren Ikke tid for forhastede konklusjoner og personangrep (Rett24, 05.11.19)

Les debattinnleggene i VG:

NAV-skandalen et resultat av 20 års motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen
– NAV-skandalen er ikke kommet ut av det blå. EØS-avtalen og de to EFTA-institusjonene – ESA og EFTA-domstolen – ble nedgradert praktisk talt fra begynnelsen av, skriver Carl Baudenbacher. (VG, 04.11.19)

Om lojalitet og etterlevelse
Utgangspunktet for Baudenbachers kritikk er at norske myndigheter generelt, og jeg spesielt, gjennom mer enn 20 år skal ha drevet systematisk kritikk av EØS-avtalen og EFTA-institusjonene. Intet er mer usant, skriver regjeringsadvokat Fredrik Sejerstad i et tilsvar (VG, 04.11.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste