FriFagbevegelse, 10.09.21

Kommentar: – Menneskehandel og tvangsarbeid i et omfang og med en råskap som sjelden blir avslørt i Norge

– I dag falt dommen i Lime-saken. Rettsprosessen i Lime-saken gjør det enda mer aktuelt å kriminalisere utnytting i arbeidslivet, skriver Torgny Hasås.

Utdrag fra kommentaren:

De dømte har holdt pakistanske menn som slaver i butikkene sine. Hovedmannen ble dømt til åtte års fengsel, og inndragning av 26 millioner kroner, samt å betale erstatning og lønn til ti menn som arbeidet i butikken hans. Han ble dømt for menneskehandel og tvangsarbeid i fem tilfeller, men ble frikjent i fem andre tilfeller.

Hvis det ikke er mulig å bevise at arbeiderne har vært utsatt for tvang, må en ta ut tiltale etter arbeidsmiljøloven.

Statsadvokat Geir Evanger mener at det mangler et nivå mellom menneskehandel og brudd på arbeidsmiljøloven. Det kan man innføre ved å gjøre det straffbart å utnytte mennesker i et arbeidsforhold.

En straffebestemmelse, som den Evanger foreslår, hvor det blir straffbart å utnytte personer i et arbeidsforhold, vil kunne straffe de som tjener på å la sine ansatte jobbe og leve under umenneskelige forhold. Det kan bli et viktig verktøy i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og en betydelig avlasting av rettsapparatet.

Les hele kommentaren: «Menneskehandel og tvangsarbeid i et omfang og med en råskap som sjelden blir avslørt i Norge» (FriFagbevegelse, 10.09.21)

 


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie