(Anbud365, 10.01.20)

Jernbaneverket skal rapportere om arbeidslivskrim

Jernbaneverket skal rapportere om arbeidslivskrim

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskrim. Jernbanedirektoratet skal i årsrapporten bl.a. redegjøre for hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, heter det i tildelingsbrevet for 2020.

Les hele saken Skal rapportere om arbeidslivskrim (Anbud365, 10.01.20)

Se også: Statsbudsjettet 2020 – Tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet (Samferdselsdepartementet, 19.12.19) 

Relaterte temaer

Forrige/neste