(bygg.no, 11.02.20)

Innlegg: – Alle som ansetter utenlandske borgere må ha gode kontrollsystemer

Innlegg: – Alle som ansetter utenlandske borgere må ha gode kontrollsystemer

– Regjeringen har de siste årene sørget for økt innsats mot arbeidslivskriminalitet, blant annet mot ulovlig bruk av utenlandsk arbeidskraft. En særlig utfordring er personer fra land utenfor EØS som utgir seg for å være EØS-borgere for på den måten å få arbeidstillatelse, skriver advokatene Mikkel Toft Gimse og Anders Myhre.

– Det offentlige bør komme på banen med bedre kontrollmuligheter, men inntil dette er på plass må den som, direkte eller indirekte, engasjerer utenlandsk arbeidskraft sørge for tilstrekkelig kontroll for å unngå lovbrudd og straff, skriver de to advaoktene i Advokatfirmaet Hjort.

Les hele innlegget: Arbeidslivskriminalitet (bygg.no, 11.02.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste