(High North News, 14.01.20)

Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker

– Det må tilrettelegges for økt arbeidsinnvandring og tilførsel av kompetanse og kapital fra resten av verden i årene som kommer. Tilgang på arbeidskraft kommer til å bli en flaksehals for utviklingen i mange viktige sektorer fremover, sier Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland og dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet.

Statusrapporten for Nordland gir grunn til både glede og bekymring. Næringslivet får godkjentstempel i Indeks Nordland, med en lønnsomhet på langt over landsgjennomsnittet. Men befolkningsutviklingen bekymrer.

Les hele saken: Indeks Nordland 2020: Rekordeksport av både fisk og mennesker (High North News, 14.01.20)

Les om, og last ned rapporten,  Indeks Nordland, Nummer 17  — Årgang 2020 E n rapport om utviklingen gjennom 2019 og utsiktene for 2020

Relaterte temaer

Forrige/neste