Norges Bondelag, 14.01.21

I gang med kursing av bønder som ansatter utenlandsk sesongarbeidskraft

I gang med kursing av bønder som ansatter utenlandsk sesongarbeidskraft

10. desember ble det første arbeidsgiverkurset for jordbruket gjennomført. Kurset har spesielt fokus på sesongarbeidskraft, med mål om å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.Én av de 150 kursdeltakerne var grøntprodusent og regionleder for GH Viken, John Gunnar Swang, som varmt anbefaler kurset til andre.

Kurset er utviklet av Gartnerhallen, Norges Bondelag, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet.

Kursene gjennomføres som webinarer, med anledning til å stille spørsmål underveis.

– Alle bør ta dette kurset. Temaet er alltid aktuelt, og som arbeidsgivere må vi holde seg oppdatert på regelverket. Det er viktig for egen bevisstgjøring, sier grøntprodusent John Gunnar Swang.

Les hele saken, inkl lenke til kurspåmelding: Fornøyd med nytt arbeidsgiverkurs (Norges Bondelag, 14.01.21)

Se også sjekklisten Ansette utenlandsk arbeidskraft på gården? (Norges Bondelag, 23.11.20) Ti punkter som arbeidsgivere i næringene jordbruk og gartneri må ha på plass dersom de skal ansette utenlandsk arbeidskraft.

Relaterte nyheter

Landbruks- og matdepartementet, 20.10.20

Forrige/neste