Dagens Perspektiv, 12.01.21

Synspunkt: Hva betyr brexit for arbeid og inntekt?

Synspunkt: Hva betyr brexit for arbeid og inntekt?

Det blir vanskeligere og dyrere å håndtere grensekryssende verdikjeder som er viktige i næringslivet, skriver Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO.

Debatt om overnasjonale løsninger kan gi paradoksale uttrykk i politikken. I kommentarene til brexit fremstår det overraskende at folk som ellers synes opptatt av sysselsetting og rettferdig fordeling ikke nevner sysselsettingsperspektivene i sine kommentarer.

Det er faglig enighet om at brexit svekker britisk sysselsetting.

Les hele innlegget: Hva betyr brexit for arbeid og inntekt? (Dagens Perspektiv, 12.01.21)

 

Relaterte nyheter

Forrige/neste