FriFagbevegelse, 22.06.21

Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar

Frå 1. juli har alle som jobbar i desse bransjane nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkår. I år blir lønns-hoppet ekstra stort.

På grunn av tariffoppgjera som vart koronautsette frå mars til august i fjor, vart den såkalla allmenngjeringa av delar av tariffavtalene også forseinka. Dei nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkåra ble vedtatt av tariffnemnda i mai i år. Nemnda valde derfor å justere opp satsane etter årets tariffoppgjer i same slengen.

Dermed blir årets hopp i minstelønna ekstra stort for arbeidstakarar som ikkje har tariffavtale på jobben. Minstelønna for ein faglært bygningsarbeidar aukar for eksempel med 10,30 kroner i timen.

Frå 1. juli, gjeld dei nye lovfesta lønns- og arbeidsvilkåra i dei ni bransjane: Reinhaldsbedrifter, byggeplassar, elektrofaga, fiskeindustribedrifter, godstransport på veg, jordbruks- og gartnerinæringane, overnattings-, serverings- og cateringverksemder, skips- og verftsindustrien og persontransport med turbil.

FriFagbevegelse har gått gjennom dei nye forskriftene, og laga oversikt over hva du har krav på om du jobbar i ein av bransjane.

Les hele saka: Her er den nye lovfesta minstelønna i ni bransjar (FriFagbevegelse, 22.06.21)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie