(bygg.no, 16.05.19)

Forsvarsbygg kaster ut entreprenør på Ørlandet - gir over seks millioner kroner i bot

Forsvarsbygg kaster ut entreprenør på Ørlandet - gir over seks millioner kroner i bot

Byggmester Strand AS bøtelegges for mer enn seks millioner kroner, og får en kontrakt med Forsvarsbygg hevet for mislighold av lønns- og arbeidsvilkår, inkludert bruddene på reise, kost og losji i forbindelse med støyisoleringstiltak på boliger utenfor Ørland flystasjon. Byggmester Strand tilbakeviser påstandene.

Forrige/neste