Justis- og beredskapsdepartementet, 03.04.20

Forbyr utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft

I kampen mot sosial dumping foreslår regjeringen et nytt straffebud om utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft. Utleier kan ifølge forslaget holdes strafferettslig ansvarlig dersom han eller hun utviser forsett eller grov uaktsomhet. – At grov uaktsom utleie dekkes, innebærer at det kan være straffbart ikke å gjøre nærmere undersøkelser hvis det er særlige holdepunkter for mistanke, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Les hele saken: Forbyr utleie av lokaler til grov utnyttelse av arbeidskraft (Justis- og beredskapsdepartementet, 03.04.20)

Les forslaget i prop. 66 L (2019-2020) Endringer i straffeloven mv.

 


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie