(Vestviken 24, 20.08.19)

– Folk må se hvilke ringvirkninger svart arbeid har

– Folk må se hvilke ringvirkninger svart arbeid har

Medbyggerne er et samarbeid mellom offentlig sektor, partene i arbeidslivet og bygge- og anleggsbransjen i Vestfold. Formålet er å få flere til å handle hvitt, for å sikre et stabilt og trygt arbeidsmarked, bedre de håndverksmessige utførelsene og hindre skadelige arbeidssituasjoner. Omlag 500 håndverksbedrifter i fylket er ambassadører for prosjektet, som aksjonerte i Tønsberg lørdag. 

Les hele saken Fortsetter aksjonen mot arbeidslivskriminalitet: – Folk må se hvilke ringvirkninger «svart arbeid» har (Vestviken 24, 20.08.19)

Relaterte temaer

Forrige/neste