Nettavisen, 11.06.20

– Flere gjestearbeidere er bra for Norge og mye mer effektivt enn uhjelps-milliarder

 – Flere gjestearbeidere er bra for Norge og mye mer effektivt enn uhjelps-milliarder

 – Argumentene mot arbeidsinnvandring er en merkelig blanding av fremmedfrykt og historieløst økonomisk selvforsvar, skriver Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Integreringsbarometeret 2020  – som måler befolkningens holdninger til innvandring og integrering  –  lanseres i dag, og Stavrum kommenterer noen av funnene.

Utdrag fra Stavrums kommentar:

– Vi skal ikke så mange tiårene tilbake før billig arbeidskraft var et av Norges fortrinn, og norske sjøfolk arbeidet ute i månedsvis og sendte penger hjem.

– Det ferske Integreringsbarometeret 2020 viser at nordmenn er relativt delte i synet på innvandring generelt, men at folk flest mener at integreringen ikke fungerer. Ett mulig svar på dette er å tillate flere gjestearbeidere, og altså knytte opphold i Norge til at man faktisk har en jobb.

– Politisk er det klare skillelinjer: Venstre-velgere er klart for mer arbeidsinnvandrere, mens Fremskrittspartiets velgere er dønn imot. Ap-velgere er svakt positive, Høyre-velgere er litt negative til flere arbeidsinnvandrere.

– Det opplagte svaret som forener de fleste hensyn er å fortsette med en streng innvandringspolitikk, men å slippe opp for flere gjestearbeidere som får være i Norge så lenge de har arbeid. Det handler om alt fra sushikokker til jordbærplukkere, fra ingeniører og spesialister, til husarbeid, pleie og omsorg.

Les hele kommentaren:  Flere gjestearbeidere er bra for Norge og mye mer effektivt enn uhjelps-milliarder (Nettavisen, 11.06.20)

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste