(Spekter, 05.09.19)

Høringssvar: – Feil bruk av Arbeidstilsynets ressurser

Høringssvar: – Feil bruk av Arbeidstilsynets ressurser

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Spekter er ikke enig i forslaget om at Arbeidstilsynet skal begynne å føre tilsyn med lovligheten av vikarinnleie og om de innleide får betalt som de skal.

Les hele saken – Feil bruk av Arbeidstilsynets ressurser (Spekter, 05.09.19) 

Les også Spekters høringssvar – endringer i arbeidsmiljøloven mv. (Spekter, 04.09.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste